Proteinportalen.com | Fitnesslistan

Proteinportalens Fitnesslista

På fitnesslistan samlar vi Sveriges mest inflytelserika fitnessprofiler.

Sortera efter:

Likes  Följare  Tillväxt

1

Idriz M
@a1ghter

Följare

4276 st

Ökat med
557 st
Sedan: 2016-12-05

Följer

1218 st

Ökat med
952 st
Sedan: 2016-12-05

Tillväxt

14.98 %
Sedan: 2016-12-05

Likes

135

2

Mohamed A
@ifbb_10_pack

Följare

89800 st

Ökat med
11900 st
Sedan: 2017-03-13

Följer

1386 st

Ökat med
60 st
Sedan: 2017-03-13

Tillväxt

15.28 %
Sedan: 2017-03-13

Likes

97
http://mr-10pack.com/

3

Följare

13900 st

Ökat med
5786 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

536 st

Ökat med
66 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

71.31 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

75
http://ellennielsen.strikingly.com/

4

Följare

66600 st

Ökat med
4100 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

219 st

Ökat med
6 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

6.56 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

69

5

Följare

60200 st

Ökat med
6000 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

582 st

Ökat med
44 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

11.07 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

67

6

Följare

31300 st

Ökat med
1000 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

293 st

Ökat med
67 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

3.30 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

66

7

Följare

3957 st

Ökat med
1555 st
Sedan: 2016-11-28

Följer

286 st

Ökat med
24 st
Sedan: 2016-11-28

Tillväxt

64.74 %
Sedan: 2016-11-28

Likes

64
http://nouw.com/elviradellenfalk

8

Följare

122000 st

Minskat med
-4000 st

Sedan: 2016-11-01

Följer

474 st

Minskat med
-124 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

-3.17 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

59

9

Följare

23200 st

Ökat med
3000 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

1063 st

Ökat med
165 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

14.85 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

57

10

Följare

105000 st

Ökat med
42200 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

355 st

Ökat med
106 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

67.20 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

55

11

Följare

9088 st

Ökat med
5435 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

388 st

Minskat med
-112 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

148.78 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

53

12

Ida B
@oidao

Följare

70100 st

Ökat med
12000 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

622 st

Ökat med
65 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

20.65 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

52

13

Följare

43000 st

Ökat med
13700 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

251 st

Minskat med
-18 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

46.76 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

50

14

Följare

4216 st

Ökat med
668 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

139 st

Ökat med
12 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

18.83 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

46

15

Följare

67400 st

Ökat med
21300 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

540 st

Ökat med
201 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

46.20 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

44

16

Katarzyna S
@fitnesskattis

Följare

23500 st

Minskat med
-200 st

Sedan: 2016-10-31

Följer

1310 st

Ökat med
336 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

-0.84 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

43
http://nouw.com/fitnessmedkattis

17

Följare

54900 st

Ökat med
3200 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

414 st

Ökat med
93 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

6.19 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

41

18

Följare

5530 st

Minskat med
-166 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

333 st

Minskat med
-3 st

Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-2.91 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

41
http://nouw.com/fromaddictiontofit

19

Alexander M
@alex_ifbbpro

Följare

71000 st

Ökat med
25800 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

694 st

Minskat med
-19 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

57.08 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

39

20

Viktor K
@v1kt0r_

Följare

18200 st

Ökat med
1200 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

170 st

Ökat med
10 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

7.06 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

38

21

Lina S
@lspansk

Följare

19900 st

Ökat med
3700 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

407 st

Minskat med
-112 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

22.84 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

38

22

Följare

80300 st

Ökat med
34500 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

314 st

Ökat med
2 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

75.33 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

38

23

Följare

102000 st

Ökat med
7000 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

382 st

Minskat med
-1666 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

7.37 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

38

24

Amanda E
@fixaformen

Följare

58900 st

Ökat med
10100 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

709 st

Ökat med
55 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

20.70 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

37

25

Följare

16400 st

Ökat med
1700 st
Sedan: 2016-11-28

Följer

294 st

Minskat med
-14 st

Sedan: 2016-11-28

Tillväxt

11.56 %
Sedan: 2016-11-28

Likes

36

26

Pontus K
@poko.se

Följare

17300 st

Ökat med
2700 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

763 st

Ökat med
24 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

18.49 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

36

27

Carolina J
@fitness_carro

Följare

62000 st

Ökat med
27300 st
Sedan: 2017-03-01

Följer

791 st

Minskat med
-73 st

Sedan: 2017-03-01

Tillväxt

78.67 %
Sedan: 2017-03-01

Likes

36
http://www.fitnesscarro.se

28

Följare

3932 st

Ökat med
327 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

871 st

Ökat med
48 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

9.07 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

35

29

Följare

53300 st

Ökat med
3200 st
Sedan: 2016-11-10

Följer

254 st

Minskat med
-40 st

Sedan: 2016-11-10

Tillväxt

6.39 %
Sedan: 2016-11-10

Likes

34

30

Följare

59000 st

Ökat med
9700 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

378 st

Ökat med
34 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

19.68 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

33

31

Följare

17700 st

Ökat med
2900 st
Sedan: 2016-11-24

Följer

661 st

Ökat med
9 st
Sedan: 2016-11-24

Tillväxt

19.59 %
Sedan: 2016-11-24

Likes

32

32

Följare

1861 st

Ökat med
293 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

646 st

Ökat med
24 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

18.69 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

32
http://nouw.com/enyberg

33

Följare

1116 st

Ökat med
119 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

639 st

Minskat med
-174 st

Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

11.94 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

32
http://nouw.com/elinhorn

34

Följare

74900 st

Ökat med
10600 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

703 st

Ökat med
87 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

16.49 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

32

35

Följare

33800 st

Minskat med
-3100 st

Sedan: 2016-10-31

Följer

210 st

Ökat med
114 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

-8.40 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

30

36

Helene A
@heleneice

Följare

58000 st

Ökat med
7300 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

654 st

Ökat med
48 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

14.40 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

29
http://www.njie.se/blogg/helene-ahlson/

37

Följare

36700 st

Ökat med
3100 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

576 st

Minskat med
-3 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

9.23 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

29

38

Daniel A
@atterhagen

Följare

58800 st

Ökat med
18500 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

2999 st

Ökat med
307 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

45.91 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

28

39

Följare

2906 st

Minskat med
-73 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

894 st

Ökat med
77 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-2.45 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

28
http://nouw.com/gymjunkie

40

Följare

6530 st

Ökat med
2628 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

707 st

Ökat med
210 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

67.35 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

28
http://nouw.com/sofiasoderberg

41

Följare

47100 st

Ökat med
8800 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

1637 st

Ökat med
146 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

22.98 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

27

42

Marcus U
@marcusudd

Följare

6741 st

Ökat med
128 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

491 st

Ökat med
37 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

1.94 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

27

43

Alexander H
@alexanderhurtig

Följare

11200 st

Ökat med
3558 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

135 st

Ökat med
29 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

46.56 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

26

44

Marcus
@mackanj

Följare

5578 st

Ökat med
2313 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

300 st

Ökat med
9 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

70.84 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

26

45

Niro D L Rua
@dela_rua

Följare

12300 st

Ökat med
2000 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

308 st

Minskat med
-5 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

19.42 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

26

46

Följare

5785 st

Ökat med
649 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

262 st

Minskat med
-10 st

Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

12.64 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

25

47

Staffan E
@pt_staffan

Följare

83200 st

Ökat med
25000 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

551 st

Ökat med
46 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

42.96 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

25

48

Följare

31400 st

Ökat med
4100 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

239 st

Ökat med
64 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

15.02 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

23

49

Isabelle C
@belliblonkan

Följare

6444 st

Ökat med
759 st
Sedan: 2016-11-27

Följer

348 st

Minskat med
-33 st

Sedan: 2016-11-27

Tillväxt

13.35 %
Sedan: 2016-11-27

Likes

23
http://nouw.com/BELLIBLONKAN

50

Följare

9551 st

Ökat med
2828 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

537 st

Ökat med
75 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

42.06 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

23
http://nouw.com/svenssonamanda

51

Följare

11400 st

Ökat med
3579 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

233 st

Minskat med
-22 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

45.76 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

23
http://isakmelin.se/

52

Följare

7437 st

Minskat med
-286 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

300 st

Ökat med
18 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-3.70 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

19

53

Följare

7734 st

Ökat med
4770 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

299 st

Ökat med
22 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

160.93 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

19
http://nouw.com/leesheldon

54

Följare

19200 st

Ökat med
1600 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

891 st

Minskat med
-2 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

9.09 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

18

55

Fanny P.N
@fannypetrine

Följare

3664 st

Ökat med
31 st
Sedan: 2016-11-28

Följer

639 st

Ökat med
113 st
Sedan: 2016-11-28

Tillväxt

0.85 %
Sedan: 2016-11-28

Likes

18
http://nouw.com/fannypetrine

56

Följare

19100 st

Ökat med
3200 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

131 st

Ökat med
32 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

20.13 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

18

57

Följare

23200 st

Ökat med
1000 st
Sedan: 2017-01-15

Följer

1783 st

Minskat med
-595 st

Sedan: 2017-01-15

Tillväxt

4.50 %
Sedan: 2017-01-15

Likes

17

58

Följare

31900 st

Ökat med
2700 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

822 st

Ökat med
118 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

9.25 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

17

59

Följare

25100 st

Ökat med
12000 st
Sedan: 2016-11-27

Följer

295 st

Ökat med
10 st
Sedan: 2016-11-27

Tillväxt

91.60 %
Sedan: 2016-11-27

Likes

16

60

Jennifer E
@jennnyfer

Följare

8768 st

Minskat med
-974 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

752 st

Ökat med
93 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-10.00 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

16
http://nouw.com/jennifereriksson

61

Följare

729000 st

Ökat med
268000 st
Sedan: 2016-12-20

Följer

436 st

Minskat med
-27 st

Sedan: 2016-12-20

Tillväxt

58.13 %
Sedan: 2016-12-20

Likes

16
http://finest.se/deniceemoberg/

62

Följare

37300 st

Ökat med
10700 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

169 st

Minskat med
-17 st

Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

40.23 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

16

63

Följare

37200 st

Ökat med
21100 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

501 st

Ökat med
55 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

131.06 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

15

64

Robert B
@pixelgoat

Följare

26100 st

Ökat med
100 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

1258 st

Minskat med
-409 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

0.38 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

15

65

Josefine S
@josefineeso

Följare

26500 st

Ökat med
11300 st
Sedan: 2016-11-28

Följer

1704 st

Ökat med
52 st
Sedan: 2016-11-28

Tillväxt

74.34 %
Sedan: 2016-11-28

Likes

14

66

Följare

3238 st

Ökat med
1599 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

180 st

Ökat med
68 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

97.56 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

14
http://nouw.com/formastark

67

Sofhie M
@sofhiem

Följare

5957 st

Minskat med
-266 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

89 st

Ökat med
3 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-4.27 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

14

68

Följare

2922 st

Ökat med
309 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

1100 st

Ökat med
61 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

11.83 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

14
http://nouw.com/theresesoderlund

69

Josefin L
@jokklo

Följare

49900 st

Ökat med
5400 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

373 st

Ökat med
38 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

12.13 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

13

70

Malin M
@malinm_

Följare

3110 st

Ökat med
557 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

695 st

Ökat med
165 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

21.82 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

13
http://nouw.com/malinsofias

71

Följare

1913 st

Minskat med
-74 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

552 st

Minskat med
-55 st

Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-3.72 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

13
http://nouw.com/emeliewilliamsson

72

Följare

4657 st

Ökat med
577 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

410 st

Ökat med
56 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

14.14 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

12

73

Följare

11000 st

Ökat med
1738 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

455 st

Ökat med
66 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

18.76 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

12

74

Följare

15000 st

Ökat med
900 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

634 st

Ökat med
227 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

6.38 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

12

75

Angelina L
@aanjii

Följare

3322 st

Ökat med
714 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

381 st

Ökat med
76 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

27.38 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

12

76

Följare

25000 st

Ökat med
3100 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

566 st

Ökat med
104 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

14.16 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

12

77

Följare

4265 st

Ökat med
1037 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

423 st

Ökat med
16 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

32.13 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

11

78

Följare

11400 st

Ingen förändring
0 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

207 st

Minskat med
-30 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

0.00 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

11

79

Följare

2478 st

Ökat med
547 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

270 st

Ökat med
73 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

28.33 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

11

80

Följare

11700 st

Ökat med
7866 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

292 st

Ökat med
57 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

205.16 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

11

81

Följare

41 st

Minskat med
-3392 st

Sedan: 2016-11-24

Följer

61 st

Minskat med
-1898 st

Sedan: 2016-11-24

Tillväxt

-98.81 %
Sedan: 2016-11-24

Likes

11

82

Följare

4633 st

Ökat med
1136 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

570 st

Ökat med
74 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

32.48 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

11

83

Följare

10200 st

Ökat med
2982 st
Sedan: 2016-11-24

Följer

239 st

Minskat med
-81 st

Sedan: 2016-11-24

Tillväxt

41.31 %
Sedan: 2016-11-24

Likes

11

84

Följare

14700 st

Ökat med
2800 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

243 st

Ökat med
32 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

23.53 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

11

85

Följare

2222 st

Ökat med
575 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

557 st

Minskat med
-103 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

34.91 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

11

86

Följare

2826 st

Ökat med
150 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

468 st

Ökat med
49 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

5.61 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

87

Följare

5829 st

Ökat med
1562 st
Sedan: 2016-11-29

Följer

454 st

Ökat med
30 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

36.61 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

10

88

Följare

20300 st

Ökat med
3500 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

295 st

Ökat med
51 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

20.83 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

89

Följare

5405 st

Ökat med
1136 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

105 st

Ökat med
18 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

26.61 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

90

Följare

4883 st

Minskat med
-222 st

Sedan: 2016-11-29

Följer

697 st

Ökat med
7 st
Sedan: 2016-11-29

Tillväxt

-4.35 %
Sedan: 2016-11-29

Likes

10

91

Följare

15400 st

Ökat med
3400 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

381 st

Minskat med
-13 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

28.33 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

92

Joseph T
@pt_kungen

Följare

26500 st

Ökat med
3000 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

5220 st

Ökat med
758 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

12.77 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

93

Följare

575 st

Ökat med
9 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

180 st

Ökat med
12 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

1.59 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

94

Dennis J
@bigbigde

Följare

3845 st

Ökat med
525 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

1203 st

Ökat med
77 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

15.81 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

95

Följare

8768 st

Ökat med
1370 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

214 st

Minskat med
-19 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

18.52 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

96

Ali Elay S
@alielaysamet

Följare

5897 st

Ökat med
1842 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

570 st

Minskat med
-119 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

45.43 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

97

Följare

10100 st

Ökat med
1579 st
Sedan: 2016-10-31

Följer

422 st

Ökat med
30 st
Sedan: 2016-10-31

Tillväxt

18.53 %
Sedan: 2016-10-31

Likes

10

98

Följare

4296 st

Ökat med
251 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

284 st

Ökat med
20 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

6.21 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

99

Följare

2317 st

Ökat med
394 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

782 st

Ökat med
108 st
Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

20.49 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

10

100

Jesper J
@jyllen

Följare

5222 st

Ökat med
330 st
Sedan: 2016-11-01

Följer

298 st

Minskat med
-31 st

Sedan: 2016-11-01

Tillväxt

6.75 %
Sedan: 2016-11-01

Likes

9

Contenders

       101

Följare

9171 st

Följer

522 st

Tillväxt

13.08 %

Likes

9
       102

Josefina K
@josefinakr

Följare

7106 st

Följer

483 st

Tillväxt

11.45 %

Likes

9
       103

Följare

5309 st

Följer

359 st

Tillväxt

12.29 %

Likes

9
       104

Följare

10000 st

Följer

378 st

Tillväxt

9.49 %

Likes

9
       105

Patrick L. M
@eleectus

Följare

4861 st

Följer

211 st

Tillväxt

6.37 %

Likes

9
       106

Följare

21700 st

Följer

577 st

Tillväxt

2.36 %

Likes

9
       107

Följare

8981 st

Följer

946 st

Tillväxt

113.48 %

Likes

9
http://nouw.com/eatsleeprun
       108

Följare

18400 st

Följer

399 st

Tillväxt

20.26 %

Likes

9
       109

Följare

26200 st

Följer

814 st

Tillväxt

1.95 %

Likes

9
       110

Följare

8241 st

Följer

1056 st

Tillväxt

31.37 %

Likes

9
       111

Följare

19700 st

Följer

680 st

Tillväxt

37.76 %

Likes

9
       112

Nadine Y
@nadiineee

Följare

15500 st

Följer

252 st

Tillväxt

-1.27 %

Likes

8
       113

Följare

6464 st

Följer

411 st

Tillväxt

0.81 %

Likes

8
       114

Följare

12800 st

Följer

478 st

Tillväxt

9.40 %

Likes

8
       115

Richard S
@susaeg

Följare

3487 st

Följer

221 st

Tillväxt

5.35 %

Likes

8
       116

Alexander L
@alex_ladsten

Följare

7298 st

Följer

359 st

Tillväxt

5.65 %

Likes

8
       117

Camilla B
@backcamilla

Följare

19800 st

Följer

867 st

Tillväxt

8.79 %

Likes

8
       118

Följare

13800 st

Följer

1356 st

Tillväxt

-1.43 %

Likes

8
       119

Följare

18300 st

Följer

462 st

Tillväxt

-4.19 %

Likes

8
       120

Följare

4644 st

Följer

11 st

Tillväxt

0.83 %

Likes

8
       121

Följare

6870 st

Följer

378 st

Tillväxt

-6.38 %

Likes

8
       122

Följare

21600 st

Följer

216 st

Tillväxt

-4.00 %

Likes

8
       123

Följare

22500 st

Följer

371 st

Tillväxt

5.14 %

Likes

8
       124

Följare

2436 st

Följer

411 st

Tillväxt

0.12 %

Likes

8
       125

Sofian T
@sofian.t

Följare

40 st

Följer

15 st

Tillväxt

-98.66 %

Likes

8
       126

Följare

8896 st

Följer

286 st

Tillväxt

16.01 %

Likes

8
       127

Följare

10300 st

Följer

494 st

Tillväxt

9.85 %

Likes

8
       128

Antonia P
@apesevski

Följare

15100 st

Följer

600 st

Tillväxt

12.69 %

Likes

8
       129

Följare

4417 st

Följer

903 st

Tillväxt

16.98 %

Likes

8
       130

Följare

13400 st

Följer

474 st

Tillväxt

17.54 %

Likes

7
       131

Följare

9660 st

Följer

413 st

Tillväxt

17.60 %

Likes

7
       132

Shekib Fazeli
@shekibfazeli

Följare

31900 st

Följer

982 st

Tillväxt

3.57 %

Likes

7
       133

Camilla S
@cf_camilla

Följare

20800 st

Följer

857 st

Tillväxt

45.45 %

Likes

7
       134

Daniel L
@dannelif

Följare

4122 st

Följer

163 st

Tillväxt

1.13 %

Likes

7
       135

Följare

4956 st

Följer

132 st

Tillväxt

7.67 %

Likes

7
       136

Följare

3331 st

Följer

941 st

Tillväxt

2.46 %

Likes

6
http://finest.se/ebbakardell/
       137

Följare

2145 st

Följer

458 st

Tillväxt

4.08 %

Likes

5
       138

Följare

5491 st

Följer

1351 st

Tillväxt

0.92 %

Likes

4
       139

Martin H
@heede

Följare

35500 st

Följer

1686 st

Tillväxt

15.64 %

Likes

1
       140

Mikaela Andreasson
@mikaela.andreassons

Följare

5474 st

Följer

568 st

Tillväxt

2.38 %

Likes

0